Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Kachiusa-shop
Kachiusa-shop
31 Cửa nam. Hoàn kiếm , Hà nội
Email: nguyenphuong@mail.ru
Điện thoại:
096-33-99-428 / 024-393-493-51

Fax:
viber: +79683896027
Giờ Làm việc
Hàng ngày từ 8 giờ đến 21 giờ 30

Comments
Miễn phí vận chuyển trong khu vực Hà nội cho đơn hàng từ 500 000 đồng trở lên.

Our Stores

KACHIUSA SHOP
KACHIUSA SHOP
31 Cửa nam, Hoàn kiếm, Hà nội
Điện thoại:
04-66-63-36-63

Giờ Làm việc
Hàng ngày từ 9 giờ đến 21 giờ

Thông tin của Bạn: